Malaysia landscape
Job Post
CCK Fresh Mart Sdn. Bhd

Eksekutif Audit Dalam

CCK Fresh Mart Sdn. Bhd Posted: 2 Month
Flag job 🏴

Description:

1. Menjalankan semakan proses perniagaan untuk menilai reka bentuk dan keberkesanan pengendalian kawalan dalaman ke atas kitaran perniagaan.

2. Menjalankan semakan proses perniagaan untuk mengakses kecekapan dan keberkesanan operasi.

3. Menjalankan semakan untuk menilai ketepatan urus niaga kewangan.

4. Menganalisis kewangan dan data untuk mengenal pasti arah aliran dan anomali yang memberi kesan kepada proses perniagaan.

5. Manfaatkan papan pemuka data bidang perniagaan utama semasa mengaudit untuk mengenal pasti kebimbangan audit yang berpotensi.

6. Sediakan laporan berdasarkan keputusan audit-dokumentasi audit-audit respons klien.

7. Menyampaikan pemerhatian audit secara berkesan melalui status dan mesyuarat penutup dengan pihak yang diaudit dan pasukan pengurusan.


Flag job 🏴
Similar Jobs: Sales Account Executive, SECRETARY, Promoter.