Philippines landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

GUIDANCE COUNSELOR

Our Lady of Fatima University Posted: 2 Month
Flag job 🏴

Description:

Guidance Counselor

Deskripsyon ng trabaho

Naghahanap kami na kumuha ng guidance counselor na may mahusay na pagtatasa at mga kasanayan sa pakikinig. Ang mga tagapayo ng gabay ay inaasahang magpakita ng empatiya at mahusay na paggawa ng desisyon na may mahusay na mga kasanayan sa organisasyon at motivational.

Upang matiyak ang tagumpay, ang mga guidance counselor ay dapat na madaling makuha at tunay na may mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon at isang malalim na interes sa pagtulong sa mga mag-aaral na makamit ang kanilang mga layunin sa akademiko at karera. Ang mga nangungunang kandidato ay magpapakita ng mga likas na katangian ng pamumuno na may kahanga-hangang kakayahan sa paglutas ng problema at paglutas ng salungatan.

Mga Responsibilidad ng Guidance Counselor:

 • Pagsasagawa ng mga sesyon ng indibidwal at grupong pagpapayo upang payuhan at tulungan ang mga mag-aaral sa pag-unlad ng akademiko at bokasyonal.
 • Pagsusuri ng mga katangian ng mga mag-aaral at pagtulong sa kanila sa pagsasakatuparan ng kanilang mga layunin.
 • Pagbuo at pagpapatupad ng mga estratehiya sa pagpapayo sa mga kontemporaryong pamamaraan ng mentoring.
 • Pagkilala sa mga problema sa pag-uugali at pagkilos nang naaangkop upang malunasan ang sitwasyon.
 • Pagbibigay-pansin sa mga pagkakaiba-iba ng lipunan at kultura sa lahat ng usapin ng mag-aaral.
 • Pagtatasa ng pag-unlad ng mga mag-aaral at pag-highlight ng kanilang pakiramdam ng tagumpay.
 • Pagkumpleto ng mga pagsusuri, pagsusuri ng mga resulta, at pagbibigay ng may layuning feedback.
 • Pakikipagtulungan sa mga magulang, kawani ng akademiko, at mga panlabas na kasosyo.
 • Pag-aayos at pag-iskedyul ng mga programa sa oryentasyon at internship.
 • Mga pasilidad sa advertising at mga programa sa pag-aaral sa mga potensyal na mag-aaral.
 • Pagpapatupad at pagpapadali ng mga workshop na pang-edukasyon at pagsasanay para sa mga akademikong kawani.

Flag job 🏴
Similar Jobs: PLUMBER, STAFF NURSE, Faculty Member - Physical Therapy.