Malaysia landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

Lorry Driver

AM-Office Group Industries Sdn Bhd Posted: 26 Month
Flag job 🏴

Description:
  • Menghantar dan mengambil barangan ke lokasi yang diberikan tanpa kehilangan atau kerosakan barangan
  • Menjaga fungsi baik dan kebersihan lori
  • Mematuhi arahan keselamatan jalan raya.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana yang diarahkan Majikan
  • Memiliki etika kerja yang baik, boleh dipercayai, menepati masa dan bertanggungjawab.
  • Sentiasa berfikiran positif dan mengikut arahan yang diterima.
  • Berkomunikasi dengan Majikan tentang perkara yang berkaitan.
  • Boleh memandu Forklift
  • Load and unloading stocks from warehouse
  • Ensuring goods safely delivered to required location(s)

Flag job 🏴