Malaysia landscape
Job Post
I& P PRECISION ENGINEERING SDN BHD

Eksekutif QA

I& P PRECISION ENGINEERING SDN BHD Posted: 14 Month
Flag job 🏴

Description:

Tanggungjawab:

1. Berusaha untuk memastikan sistem kualiti syarikat dan ISO 9001 dan IATF 16949, pelaksanaan diamalkan secara berkesan di seluruh kilang untuk pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) yang baik.

2. Bekerja sebagai juruaudit dalaman untuk menjalankan audit dalaman untuk ISO 9001 dan IATF 16949. Merancang untuk audit dalaman, penulisan laporan audit dalaman, menyemak dan meluluskan tindakan pembetulan atau tindakan penambahbaikan.

3. Menyusun dan menyediakan minit mesyuarat semakan pengurusan setiap tahun untuk memacu penambahbaikan.

4. Memantau KPI jabatan untuk memastikan sistem interaksi jabatan menepati indeks yang diperlukan. Membuat susulan dengan jabatan untuk tindakan penambahbaikan apabila KPI tidak mencapai sasaran.

5. Menyelaras untuk audit Pensijilan dan Pengawasan ISO pihak ketiga Luar untuk audit sistem QMS dan EMS. Balas CB CAR dan muat naik ke sistem CB untuk tindakan pembetulan / pencegahan dan susulan untuk keberkesanan pelaksanaan dan penyelenggaraan. Berhubung dengan juruaudit pihak ketiga untuk perkara berkaitan apabila diperlukan.

6. Mengendalikan audit pelanggan untuk audit sistem, audit produk dan proses. Isi dan/atau selaraskan dengan pasukan dalaman untuk penilaian kendiri dan berhubung dengan pelanggan apabila diperlukan. Menjawab tindakan pembetulan/pencegahan, kumpul bukti dan susulan untuk keberkesanan pelaksanaan.

7. Mengawasi projek baharu dan memindahkan aktiviti kelayakan projek, melaksanakan pengesahan dokumen dan audit talian untuk pematuhan produk dan proses serta audit 5S.

8. Mengendalikan aduan pelanggan, jika ada. Sebagai ketua pasukan untuk memacu mesyuarat pasukan, penyiasatan dan melakukan analisis kegagalan. Balas tindakan pembetulan pelanggan dan sediakan pelan penambahbaikan. Gunakan alat analisis punca seperti analisis 5-mengapa, rajah sebab dan akibat. Tulis laporan 8D kepada pelanggan.

9. Pemain pasukan susulan tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan dilaksanakan dengan sewajarnya. Memastikan CA dilaksanakan dengan berkesan.

10. Memantau aktiviti RMA, menyelaras aktiviti pengasingan/ kerja semula, jika ada.

11. Berkomunikasi dengan pelanggan untuk isu kualiti dan respons permintaan pelanggan.

Pengalaman: Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang kejuruteraan

Gaji : RM 4000 - RM 5000

Waktu bekerja : Isnin hingga Jumaat sahaja

Lokasi kerja: Klang, Selangor, Malaysia


Flag job 🏴