Philippines landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

IMMIGRATION SPECIALIST

THE VITO CONSULTING GROUP INC Posted: 12 Month
Flag job 🏴

Description:
  1. Pinangangasiwaan ang mga programa sa Immigration at tinutulungan ang mga dayuhang mamamayan sa mga pamamaraan ng imigrasyon
  2. Tinitiyak na ang lahat ng papeles, kabilang ang mga aplikasyon para sa imigrasyon at mga visa ay nakumpleto nang tumpak at sa isang napapanahong paraan.
  3. Ang pagiging isang Immigration Specialist ay nagpoproseso ng mga pagsusuri sa kasunduan sa buwis at mga kategorya ng withholding para sa lahat ng tumatanggap ng visa
  4. Mga pagsusuri sa mga pamamaraan sa imigrasyon at legal na katayuan ng mga dayuhang empleyado
  5. Bukod pa rito, maaaring responsable ang Immigration Specialist para sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na tuntunin at regulasyon
  6. Karaniwang nangangailangan ng bachelor's degree.
  7. Karaniwang nag-uulat sa isang manager o pinuno ng isang yunit/kagawaran
  8. Ang gawaing Espesyalista sa Immigration ay karaniwang independyente at likas na pagtutulungan.
  9. Nag-aambag sa katamtamang kumplikadong mga aspeto ng isang proyekto.
  10. Na may hindi bababa sa 7 taon ng kaugnay na karanasan sa trabaho.

Flag job 🏴