Malaysia landscape
Job Post
MALAYAN UNITED MANAGEMENT SDN BHD

EKSEKUTIF SETIAUSAHA SYARIKAT

MALAYAN UNITED MANAGEMENT SDN BHD Posted: 3 Month
Flag job 🏴

Description:

TANGGUNGJAWAB KERJA

  • Membantu Ketua Setiausaha Syarikat Kumpulan dalam semua aspek tugas kesetiausahaan dan memastikan pematuhan kepada Akta Syarikat, Keperluan Penyenaraian, Akta Pasaran Modal & Perkhidmatan Malaysia dan keperluan berkanun dan peraturan lain yang berkaitan.
  • Penglibatan aktif dan penyertaan dalam mesyuarat Lembaga, mesyuarat jawatankuasa dan AGM/EGM serta penyediaan minit mesyuarat tersebut tepat pada masanya.
  • Kemas kini dan simpan semua rekod berkanun.
  • Berhubung dengan jabatan lain dalam Kumpulan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Pengawal Selia lain yang berkaitan.
  • Sebarang tugas dan tugasan ad-hoc lain yang mungkin diberikan oleh Pengurusan dari semasa ke semasa.

Flag job 🏴
This Job is expired, try similar: LABORER (FOR FOOD MACHINERY COMPANY), PIPE FITTER, TIG WELDER.