Malaysia landscape
Job Post
Hydroscience Engineering Sdn bhd

Juruteknik servis

Hydroscience Engineering Sdn bhd Posted: 14 Month
Flag job 🏴

Description:

1) Ambil bacaan setiap 4 jam pada semua loji dan kerja ke senarai semak harian dan senarai semak bulanan.

2) Masukkan data sebagai persediaan untuk mesyuarat pagi harian berdasarkan senarai semak 7 pagi.

3) Melakukan penyelenggaraan loji seperti menukar penggilap, menukar tiang, penjanaan semula pada Katil Campur, dan membaiki sebarang kebocoran paip atau peralatan yang rosak.

4) Melakukan penyelenggaraan pam di loji.

5) Lakukan pengemasan setiap minggu.

6) Berpengetahuan tentang keselamatan tapak, PPE, dan piawaian yang berkaitan dengan sistem dan prestasi kerja

7) Menghadiri dan menyumbang kepada mesyuarat kotak alat harian atau mesyuarat lain seperti yang dijadualkan untuk menyampaikan status sistem, isu-isu yang berpotensi, dan menyelaraskan dengan pengendali yang diperlukan untuk menjadualkan aktiviti pembaikan dan penyelenggaraan

8) Menjalankan pemantauan berkala ke atas peralatan yang mengendalikan sistem seperti pam, motor, meter, bahagian mekanikal dan elektrik.

9) Menjalankan penyelenggaraan berasaskan kalendar pada peralatan yang mengendalikan sistem sebagai pam, motor, meter, bahagian mekanikal dan elektrik.

10) Menjalankan pembaikan kecil ke atas masalah berkaitan mekanikal pada peralatan yang mengendalikan Sistem.

Menjalankan semakan instrumen pemantauan dalam talian dan unit lain yang berkaitan dengan sistem sekurang-kurangnya sekali sebulan atau mengikut keperluan.

11) Menyediakan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pencegahan berjadual untuk setiap kebimbangan peralatan dalam operasi sistem. Log setiap aktiviti yang dilakukan pada Rekod Sejarah Peralatan dan sediakan analisis dan cadangan peralatan. Lakukan alat ganti


Flag job 🏴
This Job is expired, try similar: Accounting Clerk, Sales/ Marketing Officer, Material Planner.