Malaysia landscape
Job Post
Hydroscience Engineering Sdn bhd

Penyelia Tapak Keselamatan

Hydroscience Engineering Sdn bhd Posted: 2 Month
Flag job 🏴

Description:

Keperluan:

a. ESH Profesional Cekap dengan daftar buku Kuning

b. Dengan pengalaman bekerja selama 3 tahun

c. Boleh bertutur dan menulis Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

d. Kemahiran kakitangan yang baik dan boleh bekerja secara berdikari

Tanggungjawab:

 

 1. Seseorang telah menamatkan latihan keselamatan CIBD dan DOSH daripada Organisasi Latihan Keselamatan yang berdaftar.
 2. Fokus pada penggunaan alatan & peralatan yang berkaitan dengan elektrik, penyimpanan bahan kimia, air, PPE, pelabelan, kaedah kerja ergonomik, delegasi kerja mengikut kumpulan umur & isu berkaitan lain.
 3. Membantu pasukan ESH Pelanggan dalam menjalankan pemantauan ESH dan melaksanakan program ESH tapak
 4. Hasilkan dokumentasi tentang hasil pemantauan ESH, laporan ESH dan pastikan dokumen ESH dikemas kini.
 5. Membantu pasukan ESH Pelanggan dalam menjalankan audit ESH untuk memastikan pematuhan tapak.
 6. Membantu pasukan ESH Pelanggan dalam menjana CAPA untuk isu pengenalan bagi membantu meningkatkan prestasi ESH tapak.
 7. Mengekalkan penentukuran alatan/Peralatan ESH terkini
 8. Mesti menghadiri semua mesyuarat permit kerja secara fizikal atau dalam talian semasa semakan
 9. Memastikan pematuhan HSE kepada semua Keperluan Undang-undang Kebangsaan ESH
 10. Pastikan pematuhan HSE kepada semua Standard ESH Pelanggan
 11. Memastikan latihan dan penyeliaan ESH tetap.
 12. Untuk melakukan analisis mengenai nyaris, penemuan keselamatan dan melaksanakan tindakan ke hadapan
 13. Untuk melaksanakan penyiasatan insiden, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan
 14. Untuk melakukan pemeriksaan biasa di tapak kerja untuk memastikan sifar ketidakpatuhan
 15. Untuk menyelaras dan menyediakan permit kerja, JHA, prosedur kerja berhubung dengan kontraktor HSE di tapak.
 16. Untuk melaksanakan analisis sisa dan menyediakan tindakan untuk mengurangkan.
 17. Untuk menjalankan mesyuarat ESH di kalangan pasukan Tapak untuk meningkatkan penglibatan di kalangan ahli pasukan dan menyelesaikan sebarang isu keselamatan.
 18. Untuk memastikan semua kejadian (termasuk nyaris, kecederaan, kerosakan harta benda dan isu kesihatan) dilaporkan kepada pelanggan.
 19. Menjalankan program peningkatan kesedaran dan budaya
 20. Untuk melaksanakan tugas ESH yang berkaitan seperti yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Flag job 🏴
Similar Jobs: Sales Executive, ROVING MERCHANDISER (WITH OWN MOTOR), OFFICE STAFF.