Malaysia landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

ADMIN ASSISTANT

CNENT LEGACY GROUP (M) SDN BHD Posted: 4 Month
Flag job 🏴

Description:

1) Menguruskan segala dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan pelanggan
2) Membuat draf dan menaip surat untuk ditandatangan oleh bos
3) Menguruskan urusan surat-menyurat
4) Menjaga dan menguruskan peralatan pejabat
5) Menguruskan resit atau invoice keluar dan masuk
6) Menyimpan dokumen penting dalam fail
7) Memaklumkan kepada bos atau majikan jika terdapat perkara yang urgent
8) Menghantar email atau fax kepada organisasi, pelanggan, syarikat atau badan tertentu
9) Menyediakan laporan dan minit mesyuarat jabatan
10) Menjawab panggilan telefon dan menyambungkan kepada orang berkenaan
11) Melaksana tugas-tugas yang lain yang diarahkan dari semasa ke semasa


Flag job 🏴
Similar Jobs: Airline Travel Associates with GDS Exp.|Cebu site, Telecom Account - TSR(Work at home)Davao site, CSR-Telecom Work from home| Davao site, INTERN ACC CUM ADMIN, Business Analyst, Sales representative, Java Developer.