Malaysia landscape
Job Post
dreamcareerbuilder.com

Eksekutif Akaun(MNC di Shah Alam) - Mandarin

Asia Recruit Sdn Bhd Posted: 3 Month
Flag job 🏴

Description:

Latar belakang syarikat:

 • Pelanggan kami yang mantap dengan pengkhususan dalam FMCG . Mereka sedang mencari calon yang dinamik dan berorientasikan keputusan untuk mengisi pembukaan kerja semasa mereka sebagai Eksekutif Akaun , untuk berpangkalan di Shah Alam.

Tanggungjawab utama:

1) Akaun Belum Bayar

 • Menyelia dan membantu Pembantu Akaun apabila diperlukan.
 • Untuk membuat profil induk vendor dalam paparan perakaunan SAP.
 • Pemprosesan tuntutan kakitangan.
 • Pemprosesan pembayaran vendor.

 

2) Lejar Am

 • Penyiaran semua jurnal – prabayaran, akruan, pelarasan pengurusan, kelas semula dsb
 • Semak P&L dan Kunci Kira-kira untuk transaksi tidak teratur.
 • Semak dan proses urus niaga Barang dalam pengangkutan.
 • Lakukan kitaran Analisis Keberuntungan untuk peruntukan kos untuk menyediakan P&L Pasaran.

 

3) Laporan Kewangan

 • Melaksanakan semakan dan tugasan penutup akhir bulan.
 • Menyediakan penyata kewangan bulanan dan jadual audit/cukai.
 • Menyediakan laporan analisis untuk menambah penyata kewangan.
 • Menyediakan laporan bulanan termasuk Sub-penyatuan, Laporan pusat kos, dsb.

 

4) Pengurusan Capex

 • Pentadbiran daftar aset tetap, tag aset tetap dan pemerolehan laporan, pelupusan dan ringkasan pergerakan.
 • Kira dan siarkan susut nilai bulanan.
 • Menyediakan borang kelulusan untuk hapus kira dan perolehan aset

5) Rangsangan Kos

 • Pengiraan kos dan pemindahan harga dan rangsangan kos untuk SKU individu.
 • Mengekalkan kos standard dan harga pindahan dalam sistem SAP.
 • Simulasi nilai tambah kesan pengekosan perubahan dalam penentuan harga/tindakan kepada angka kewangan

6) Lain-lain perkara berkaitan kewangan dan ad-hoc

 • Semak ramalan dan keperluan aliran Tunai Dwi-mingguan dan bulanan.
 • Sediakan atau semak Penyesuaian Bank yang disediakan oleh pembantu akaun.
 • Terlibat dalam audit akhir tahun dan penyediaan laporan teraudit, audit cukai dan penyediaan dan analisis pulangan tahunan, pengambilan stok pertengahan & akhir tahun dan pengiraan aset tetap.

7) Umum

 • Mematuhi dasar korporat mengenai Kewangan dan Perakaunan
 • Menyediakan sokongan yang konsisten dan pakar berkaitan pengurusan kewangan
 • Memberi nasihat tentang perkara umum
 • Tugas eksekutif, penyeliaan dan nasihat mengikut keperluan
 • Mewakili apabila diperlukan
 • Menghargai kawalan dalam organisasi
 • Tugas tambahan dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan syarikat dan fungsi.

Keperluan Kerja:

 • Minimum Ijazah Sarjana Muda dalam Perakaunan atau Kelayakan Profesional iaitu ACCA, CIMA, MICPA, ICAEW.
 • Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman bekerja dalam kapasiti yang sama dan 3 tahun pengalaman bekerja di firma perakaunan sederhana .
 • Asertif, inisiatif sendiri dan mampu bekerja di bawah tekanan.
 • Kemahiran interpersonal dan analitikal yang baik, berfikiran terperinci, proaktif, bebas
 • Menguasai bahasa Inggeris dan Mandarin secara bertulis dan bertutur.
 • Kemahiran menggunakan aplikasi PC iaitu Outlook, MS Office, Pemprosesan Perkataan Cina, dsb.
 • Calon mestilah bersedia bekerja di Shah Alam .

Flag job 🏴
This Job is expired, try similar: Mystery Shopper - Part Timer, Healthcare Associate, Sales coordinator machine and tool sales company.